Ю
13
2012

Нова страница от своята история откри ЦНСТ

Печат

   На  1 март  2012г. ЦНСТ М.Преславец затвори една  страница и отвори друга от  своята кратка история. Приключи европейски проект, с който се даде началото. Стартира развитието на новата социална у сл уга  в община Главиница. След задължителните процедури  ЦНСТ продължава своята дейност и живот през 2012 г. като делегирана от държавата дейност.

ПРОДЪЛЖАВАМЕ с още по-голям ентусиазъм и хъс да развиваме новата социална услуга. Продължаваме да работим за нашата цел, подчинена на каузата -изоставените деца, да получат по добра среда за живот-а именно живота в малка група.