А
10
2011

Набиране, подбор, мотивация на персонала, за работа в ЦНСТ

Печат

Община Главиница обяви процедурата за подбор на персонал за „Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст” в с. Малък Преславец. Свободните позиции бяха обявени в бюро по труда гр. Главиница и гр. Силистра.

На трудов договор, до края на проекта 28.02.2012г. ще са ангажирани екип за работа в ЦНСТ -ръководител, педагог, възпитател, 3 детегледачки, социален работник, ½ Психолог, ½ медицинска сестра. , ½ поддръжка, ½ хигиенист

На граждански договор ще се привличат при необходимост, с оглед нуждите на настаненените деца, допълнително с почасова ангажираност различни специалисти-логопед, специален педагог, рехабилитарор.