М
07
2017

ЧРД на ЦНСТ! - 6години

Написано от Даниела Димитрова
Печат

Вече станахме на 6 години! Проходихме, пораснахме, вече може да се каже, че стигнахме училищна възраст!!! :) Живота в нашата къща е в един преходен период!

Гордеем се, че постигаме заедно много от нашите успехи!!!

Гордеем се, че от създаването на ЦНСТ през март 2011г. до момента –март 2017г. в ЦНСТ са регистрирани 48 деца. , от тях до момента са –напуснали 36деца(реинтегрирани в семейството или при близки и роднини-16; осиновени-11; настанени в приемно семейство- 5 ; преместени в друго ЦНСТ- 3; преместени в друга институция -1 );

Гордеем се, че повече от напусналите деца са осиновени или са реинтегрирани в биологичното семейство! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!