Н
20
2016

Обучение на екипа

Печат

 На 16.09; 2.11; 3.11. 2016г. представители на фондация" Лумос"http://bulgaria.wearelumos.org/our-work - Вера Колешева и Мария Русева , проведоха обучение на целия екип в ЦНСТ ДМ с.М.Преславец.

    Темите, които бяха засегнати са насочени към подобряване на грижата за децата и младежите в риск, които са настанени в нашата къща. Благодарим на Вера и Мария за предадените знания и вълнуващите материали!         Благодарим на Кмета на селото Г. Ангелова , че предостави залата за обучение.

     До нови срещи!