В момента има 4 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 139575
Ю
11
2013

Довиждане на още две деца през юни 2013

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл
  •   

В края на месец юни 2013 се разделихме и казахме довиждане с още 2 деца от ЦНСТ. След съвместни усилия и работа с ОЗД Тутракан по тези два случая, децата вече живеят при близки и роднини.
Малкия г-н С. още в края на учебната година отиде при баба и дядо на гости. Това гостуване постепенно се превърна в постоянно живеене за детето.
А госпожица А. , след като се върна от екскурзия с класа си, отиде да живее при леля си. Обещахме си с А. да се виждаме и да се чуваме, да не се забравяме. Да ни звъни, да ни дойде на гости когато пожелае.
Пожелаваме й, много здраве, да е все такава лъчезарна. Надяваме се, късметът и успехът да са до нея.
Пожелаваме на С. да продължи да е все такова спокойно и усмихнато дете. Нека расте и все така да се усмихва. Надяваме се да е вече по-самоуверен и активен в уроците в новото училище и новия клас.

Разделихме се с 4 деца, с 4 наши слънца. Привързахме се към, тях, живяхме с техните радости и тъги. Но ние , екипът от ЦНСТ и колегите от ОЗД, знаем и работим за най- доброто за децата, а именно да живеят в семейна среда при своя род, роднини, семейство.

 


Ю
20
2013

Отново казахме Довиждане!

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

    

В понеделник се разделихме с братче и сестриче. След като изчакаме баткото да се върне от училищната екскурзия из България, след активно сътрудничество със соцалните работници от ОЗД Тутракан и родителите на децата си казахме Довиждане с пожеланя за успех и надежда за по-добри дни.

Р. и Г живяха повече от година при нас , постигнаха своите малки успехи и постижения в своето развитие. Тръгнаха си видимо пораснали и спокойни.

Пожелахме на семейството успех и сили , да се справят с предизвикателствата на живота. Обеща
хме, че ще помагаме, ако ни потърсят.

Пожелахме на порасналото момче, да расте все така умен и да търси помощ и подкрепа при нужда. А на малката госпожица да слуша мама, тате, батко.
Надяваме се, никога вече да не се разделят децата от родителите си!

 

 


Ю
11
2013

Заповядайте на празник на водната лилия

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

На 15. юни 2013( събота) ще се проведе традиционния празник на водната лилия до блатото и река Дунав. Както в селото , така и в ЦНСТ тече трескава подготовка . Децата ще имат възможност да се изявят на сцената. Имат участие в празничната програма. Наред с това нашата Детска Работилничка ще бъде пренесена сред природата. Децата ще подредят своите творения на благотворителна изложба.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ПРАЗНИКА! ОЧАКВАМЕ ВИ ПРИЯТЕЛИ!

 

 

 


Ю
02
2013

С нови приятели

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

 

В деня на детето -1 юни при децата дойдоха приятели от с. Старо село. Няколко семейства заедно с децата си, направиха деня ни различен и празничен. Като истински домакини, които очакват гости, решихме сутринта да направим домаше кекс за почерпка на гостите. Следобяд ПРАЗНИКЪТ започна. Гостите донесоха торта, лакомства, балони , топки и подаръци за всяко наше дете(тениска, тетрадка и химикал, книжка за оцветяване). Денят беше слънчев и празничен. Чуваше се детски смях и глъч на двора.

Благодарим на г-жа Снежана Шербанова гр. Тутракан за подаръците от книжарницата, на Силвия и Юри от Варна за тениските, както и на ОБЦ "Старо село" пастор Янко Неделчев за лакомствата, питата и тортата. 

 

 


Ю
01
2013

Честит Ден на Детето

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

ЗА ДЕЦАТА ОТ НАШАТА КЪЩА!!!
1 юни е ден на всяко дете. Днес е ден в който, си спомняме че сме били деца. Днес е ден в който се подсещаме за всички деца по света. За жалост има и деца, които животът им е поднесъл друга съдба, която им отрежда да пораснат преждевремнно. НИЕ В НАШАТА КЪЩА СМЕ ДО ТЯХ, ГРИЖИМ СЕ ЗА ТЯХ И СЕ УЧИМ ОТ ТЯХ. СТАРАЕМ СЕ ДА ИМ ПОКАЖЕМ И СЪЗАДАВАМЕ ДЕТСКИ, ИСКРЕНИ МОМЕНТИ. Днес е най-детския празник. Скъпи приятели, спомнете си своето детство . Днес е моментът да направите нещо хубаво за децата на България! Станете наши приятели! Направете Дарение!

 

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.