В момента има 6 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 139575
Я
20
2014

Игри по програма "Детство без агресия"

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

Събота и неделя(18. и 19.01.2014г) в ЦНСТ се проведоха игри  по програма "Детство без агресия "с водещ Гео. https://www.facebook.com/detstvobezagresiq?fref=ts. Тя е безплатна и в голяма полза на децата. Заниманията са игри и отпускащи и зареждащи с енергия дихателни и физически упражнения. Курсът ще продължи по програмата в други свободни дни за децата!

 

 

Програма „Детство без агресия"/ Non-Aggression Program (NAP) е курс за деца от 6 до 18 години на "Международната асоциация за човешки ценности", провеждан безплатно в учебни заведения в над 35 държави.

Програмата доказано играе ефективна превантивна роля срещу прояви на агресия, насилие и поведенчески проблеми сред децата и стимулира развитието на самоуважение, увереност, взаимно доверие и толерантност.
Съдържание: Адаптирано според възрастта знание и практически занимания за:
S Справяне с негативи емоции, успокояване на ума, зареждане с енергия и постигане на цели.
5Повишаване степента на личностно себепознание и утвърждаване на ценности като не-насилие, взаимно доверие, принадлежност, отговорност към обществото и природата, развитие на умения за задружна работа.
Методи на работа:
•Практическо знание, дискусии и споделяне от страна на децата;
•Игри и отпускащи и зареждащи с енергия дихателни и физически упражнения. Формат:
6учебни часа, разделени на три занятия по два учебни часа. За устойчив и дълготраен ефект на програмата се провеждат последващи занимания веднъж или два пъти месечно в рамките на 3-6 месеца за затвърждаване на постигнатите до момента резултати и новопридобити умения и за споделяне на преживяванията.
Ползи от курсовете:
Децата и юношите обикновено остават удовлетворени и вдъхновени от участието си. Те усвояват методи за освобождаване от агресия, негативни емоции и вредни навици. Получават насоки и съзнателност за изграждане на навици за поддържане на добро психическо и физическо здраве. Курсовете им дават практически насоки за живота и са уникални с това, че се основават на практически средства, които могат да бъдат незабавно приложени за директни и трайни резултати. Редовното практикуване на техниките и посещението на последващите занятия подсилват устойчивостта на децата и юношите към стресови ситуации и затвърждават новопридобитите здравословни навици

 

източник: https: //www.facebook.com/detstvobezagresiq?fref=ts

 


Н
08
2013

Данъчно облекчение за дарители

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

Всеки гражданин може да намали данъците си наполовина, ако направи дарение на Центъра „Фонд за асистирана репродукция“ и/или Центъра „Фонд за лечение на деца“, съобщават от НАП.  Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българите, е за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на меценати.  Дарителите в полза на здравни или лечебни заведения, както и на специализирани институции за предоставяне на социални услуги,  Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика ще могат да намалят данъците си до 5%. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. По-ниски данъци ще плащат и онези, които решат да помогнат финансово УНИЦЕФ или комуни за лечение на наркозависими. Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65% от годишната данъчната основа. Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2013 г., уточняват от НАП.

 

източник: btvnews.bg

 

 


С
12
2013

За едно момче, мечтите стават реалност

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

 

Днес 12.09.2013г. изпратихме К. Нашия малък мъж, вече живее в семейството на приемни родители. След активното ни сътрудничество със социалните работници от ОЗД -Тутракан , Дулово и приемните родители, процеса на напасване протече бързо и успешно. Ние внимателно и деликатно подготвихме детето за своя нов живот. К и приемните родители прекараха заедно неусетно дните си заедно.
Радваме се, че момчето  има свое ново начало, има нова възможност да попълни празните парчета от своя личен пъзел., да получи това което му е липсвало при нас-внимание и обич само за него.  По неговите думи, това  е като сън.
Пожелахме му да бъде все такова умно и будно дете. Обещахме си, че ще поддържаме връзка. К. желае да не забравя своите приятели от ЦНСТ.

Ето така за едно дете, една мечта, се превърна в  реалност!

 


С
12
2013

Студентски практики

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

ЦНСТ с.Малък Преславец, предоставя възможност на млади специалисти -стажанти  на позиця  възпитател  и социален работник да прекарат по 240 часа в реална работна среда. Това се случва благодарение на Европейски проект "Студентски практики".  http://praktiki.mon.bg/sp/?m=10

В началото на септември 2013г  в ЦНСТ,  приключи успешно  програмата на 1 студент/ стажант - предучилищна и начална педагогика от Русенски университет ,  на длъжност ВЪЗПИТАТЕЛ.

 Практическото обучение се проведе  с помощта и под контрола на служител на  организацията работодател - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.
По време на своята практика, стажантът  придоби   практически познания относно характера на социално-възпитателна дейност в условия на новия тип социална услуга- ЦНСТ. Осъзна  необходимите умения за ефективна работа на възпитателя в ЦНСТ. Съдейства и работи  с деца в риск. Оказваше индивидуална подкрепа и консултации за детето според потребностите и целите заложени в план за действие . Извършваше  социално - възпитателни дейности.

Споделени думи от  Цветелина Савянова:
 Като студент-практикант, който успешно приключи своята практика в ЦНСТ, мога да кажа, че получих много повече, отколкото очаквах! Получих знания за методите на работа в ЦНСТ, получих уважението на целия екип, получих обичта на всички тези създания, които по една или друга причина са попаднали в ЦНСТ! Те от своя страна се сдобиха с още един приятел в мое лице, на когото могат да разчитат и който да сподели техните радости и проблеми! На добър час на всички през новата учебна година, а на екипа пожелавам повече поводи за радост, повече енергия и амбиция за работа! Вие сте хора, които работят за една обща кауза, а именно всяко дете да получи шанс да има свое семейство! УСПЕХ!

 

Очакваме още желаещи студенти със специалност социални дейности, социална педагогика, психология , педагогика  да се включат и да проведат своята практика в ЦНСТ.

 


А
17
2013

Летуване на планина в Трявна

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

И тази година нашите деца, все пак успяха да излязат от Малък Преславец  и да изживеят своето лято. Заведохме ги на планина в  гр.Трявна на санаториум. Пътуването се осъществи на 2 групи. Повече от децата пътуваха със смесен транспорт(автобус и влак) А по-малките пътуваха с леката кола, заедно с багажа. Дните бяха слънчеви, изпълнени с много разходки и игри в сенчестата гора и планина. Направихме  преходи по еко пътеки.  Видяхме и усетихме духа на стрия град Трявна  и село Боженци. В дните на своя престой децата имаха на разположение джобни средства и имаха възможност да си купят различни лакомства-петлета и пастички от Шекернииците.  В санаториума нашите деца срещнаха и се запознаха с други деца и завързаха приятелства. Всички  се завърнаха укрепнали и надяваме се закалени физически.

ХУБАВО Е В ГОРАТА И ПЛАНИНАТА!

 

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.