В момента има 7 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 139575
Ю
18
2014

" Слънцето -едно за всички "-доклад на Цветелина Савянова

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

Не отдавна в ЦНСТ приключи своята практика стажант - студента Цветелина Савянова. Натрупания опит, знания и емоции тя сплете и отрази новия и труден  поглед на така наболелия и сложен процес, който стои пред нас работещите в новата социална услуга -ЦНСТ. За  адаптацията в социалния свят, за социализацията и приемането в общността на децата , по една или друга причина останали без родителски грижи. 
Стутентката Цветелина Савянова  https://www.facebook.com/tsvetelina.cankovasavianova?fref=ts се представи на на конференция, организирана от Русенски университет "Ангел Кънчев" , СОУ "Св.Кирил Философ и Лицей от Русия. Темата на събитието е  "Съвремени тенденции за сътрудничество  между училището и семейството" . Като един истински новатор написа обективен доклад "Слънцето -едно за всички" и го презентира пред академичната общност.

Резюме:Слънцето– едно за всички:за социализацията и адаптацията на децата, семейството,институциите, всичко взето заедно са отговорни пред бъдещото поколение, защотото (поколението) носи устрема на новото, на различното, на напредъка.Израствайки в семейна среда децата имат нужната подкрепа, а тези, които по една или друга причина се отглеждат в домовеи я нямат, тогава? Нима слънцето е различно за всички?


Браво ЦВЕТИ! Благодарим ти!


Ю
18
2014

" Слънцето -едно за всички "-автор Цветелина Савянова

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

Не отдавна в ЦНСТ приключи своята практика стажант - студента Цветелина Савянова. Натрупания опит, знания и емоции тя сплете и отрази новия и труден  поглед на така наболелия и сложен процес, който стои пред нас работещите в новата социална услуга -ЦНСТ. За  адаптацията в социалния свят, за социализацията и приемането в общността на децата , по една или друга причина останали без родителски грижи. 

Стутентката Цветелина Савянова  https://www.facebook.com/tsvetelina.cankovasavianova?fref=ts се представи на на конференция, организирана от Русенски университет "Ангел Кънчев" , СОУ "Св.Кирил Философ и Лицей от Русия. Темата на събитието е  "Съвремени тенденции за сътрудничество  между училището и семейството" . Като един истински новатор написа обективен доклад "Слънцето -едно за всички" и го презентира пред академичната общност.

Резюме:Слънцето– едно за всички:за социализацията и адаптацията на децата, семейството,институциите, всичко взето заедно са отговорни пред бъдещото поколение, защотото (поколението) носи устрема на новото, на различното, на напредъка.Израствайки в семейна среда децата имат нужната подкрепа, а тези, които по една или друга причина се отглеждат в домовеи я нямат, тогава? Нима слънцето е различно за всички?


Браво ЦВЕТИ! Благодарим ти!

 


Ю
18
2014

Отново казахме : " ДОВИЖДАНЕ"

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

Отново казахме:" Довиждане". Изпратихме малката С. от нашата къща. Тя отива в при баба си. За четрите месеца при нас малката госпожица получи временно сигурност, спокойствие и добри грижи. Посещаваше ДГ и научи българския език. С колегите от ОЗД -Тутракан и Силистра , се надяваме, че повече няма да има такива трудни моменти за малката С. и ще бъде щастлива при баба си!

 


Ю
16
2014

ДЕЦАТА ИМАТ НАЛЕЖАЩА НУЖДА ОТ:

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

Една от най- спешните и неотложни необходимости за децата в ЦНСТ е намирането на легла със стандартни размери, по възможност съобразени с цвета и дизайна с тези, които имаме в цялата къща. С дарителски средства вече имаме 2 легла тип-сандвич (т.е. легла за 4 деца) . Остава отворен въпросът с намирането на средства за закупуването на още  легла от тип и дизаин. Капацитетът на ЦНСТ е 15 деца. 

 

От къде идва проблемът?

 1. Осем от настанените деца са изведени от големия дом-институция и във времето стават големи момичета и момчета.Те растат, а в момента леглата им са с размерите на такива от Детските градини. (за деца от предучилщна възраст).
 2. Вече в ЦНСТ се настаняват и деца над предучилищната възраст.

   

  НАДЯВАМЕ СЕ, МНОГО СКОРО ДА СЕ НАМЕРИ РЕШЕНИЕ НА ТОЗИ ВЪПРОС!


   

   

  Ф
  17
  2014

  Бялата лястовица по радио Шумен

  Написано от Даниела Димитрова
  ПДФПечатЕ-мейл

  Интервю  за ЦНСТ  от Управителя 


  http://bnr.bg/shumen/post/100312110/byalata-lyastovica-12022014-g

  .

  (цък за да го чуеш, от 25мин. ) 

  evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

   

  Glavinitsa_2

   

   

  evr-s esf_bg

   Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

   

  Декларация

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.