В момента има 3 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 139576
Ю
02
2013

С нови приятели

ПДФПечатЕ-мейл

 

В деня на детето -1 юни при децата дойдоха приятели от с. Старо село. Няколко семейства заедно с децата си, направиха деня ни различен и празничен. Като истински домакини, които очакват гости, решихме сутринта да направим домаше кекс за почерпка на гостите. Следобяд ПРАЗНИКЪТ започна. Гостите донесоха торта, лакомства, балони , топки и подаръци за всяко наше дете(тениска, тетрадка и химикал, книжка за оцветяване). Денят беше слънчев и празничен. Чуваше се детски смях и глъч на двора.

Благодарим на г-жа Снежана Шербанова гр. Тутракан за подаръците от книжарницата, на Силвия и Юри от Варна за тениските, както и на ОБЦ "Старо село" пастор Янко Неделчев за лакомствата, питата и тортата. 

 

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.