В момента има 57 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136625
М
10
2013

ЦНСТ с.М.Преславец на 2 години

ПДФПечатЕ-мейл

 

На 7.03.2013г. се събрахме деца, екип, приятели от близо  и отбелязахме ЧРД  на нашето ЦНСТ! С чаша шампанско, домашно приготвени торта , сладкиши, питка , соленки  скромно отбелязахме скромните 2 годинки.  Децата имаха още един празничен ден. Благодарим  на леля Галя(кметски наместник), чичо Анчо- предеседател на Зем. кооперация в селото, леля Ваня (читалищен секретар) , бати Росен (доказал се   приятел на децата  и доброволец ) че уважиха нашето мило и уютно празненство!  

ПРЕДАЙ НАТАКЪК!   

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.