В момента има 21 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136612
Н
23
2012

ДОВИЖДАНЕ!

ПДФПечатЕ-мейл

 

Днес се сбогувахме и изпратихме още едно дете.То намери своя нов живот и свое семейство-мама, татко и братче. 
Направихме малка изненада за мама и татко- малка презентация , в която разказахме за живота на дет
ето до момента. Това е една своебразна "Книга на живота" и с нея се надяваме, да помогнем на малката Г. да попълни своя пъзел на живота някога.
Докато траеше процедурата по осиновяване, ние подготвяхме детето за предстоящото бъдеще. Всяка седмица имахме скайп връзка с мама и тате. А през цялото време албумчето и снимките говореха за това, че я очакват с нетърпение в новия дом. Детето получи колет и подаръци за своя последен рожден ден, без мама и тате.По желание на родителите, дето общуваше на родния им език с леля Илианка.
Ще ни липсва, нашата принцеса! Радваме се, че тя ще има своята първа Коледа в семейството си!

Пожелахме им Щастие и взаимно търпение в новия живот! 

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.