В момента има 59 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136621
О
13
2012

Дарение от община Тутракан

ПДФПечатЕ-мейл

Вчера ни дойдоха гости- кмета на община Тутракан и представители от администрацията. Те облякоха нашите деца за зимата, след проведена благотворителна акция в община Тутракан. Индивидуалните подаръци раздаде лично кмета на общината д.р Стефанов . За всяко дете имаше точно по мярка, топло зимно яке, нови боти/ботушки и шапки, както и пълна чанта с лакомства и почерпка, а за общи игри - на момчетата джаги футбол и на момичетата кукленска къща. Наред с това, гостите предоставиха на децата винаги необходимите дрехи, книжки, настолен компютър втора употреба. С много емоции и бурни радостни възгласи децата, мериха и обличаха новите придобивки в своята стая.

БЛАГОДАРИМ! Благодарности за всички включили се в акцията, както и на организаторите на доброволческата кампания! Децата заслужват това!

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.