В момента има 10 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 112040
Д
16
2011

Коледна изложба

ПДФПечатЕ-мейл

 

В навечерието на най-светлия празник - Рождество Христово - във фойаето на община Главиница се подредиха произведения на изкуството, напрвени с помощта на децата по време на заниманията в Център по креативност в ЦНСТ, ръководени от педагога Г-жа Стоянова.

Приканваме всички жители и гости на община Главиница да посетят Коледната изложба и да се порадват на труда на децата.

 
evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.