В момента има 89 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136623
М
29
2016

5 години от създаването на ЦНСТ ДМ без увреждания

ПДФПечатЕ-мейл

                                     На 7.03.2011 започна всичко!

Преди 5 години създадохме и изградихме нещо ново, нова социална услуга на територията на община Главиница.

На нашия празник дойдоха представители на общинската власт - в.и.кмет- Сюзан Хасан, в.и.зам кмет - Д.Милчева, и секретар на общината Ашкън Салим , на местната власт- кмет- Галя Ангелова, председателя на ЗКооперация в с. М.Преславец- Анчо Ангелов и бивша наша колeжка - П.Нейчева.

За да се почувстваме празнично и с настроение се погрижи екипът на "Като звездите" с ръководител    г-жа Ирена Анастасова, приятел на нашите деца от 4 години.

                                ДЕЦАТА СИ ПРЕКАРАХА ЧУДЕСНО!

evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.