В момента има 6 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 139574
О
11
2015

"Хлапета в кухнята" . март 2015 г.

ПДФПечатЕ-мейл
Още един мини проект стартира през март 2015" Хлапета в кухнята" с водещ възпитател Мутахер Махмуд.
Тази идея ще да предаде знания на децата и ще ги накара да се замислят за отношението си към храната, здравето и живота изобщо. Това ще са първите практически стъпки в приготвянето на домашна храна на децата, израснали в институция и за тези, които не са имали шанса да растат в добра семейна среда. Но децата са деца навсякъде. И те имат нужда от внимание, любов и възпитание, което да ги направи съзнателни хора.
Затова идеята „Хлапаци в кухнята” ще се превърне в работилница за щастливи деца. Започва пътешествие към кулинарния и вкусен свят. Ще предадем знанията и опита си на децата и ще ги накараме да се замислят, да ги провокираме...
Ще се провеждат практически занимания, подкрепени с теоретични знания за това какви са основните принципи на приготвянето на вкусни домашни ястия, за опасните уреди и инструменти в кухнята, за опасните и вредните храни, които са на пазара, за връзката между храненето и здравето.
Целевата възрастова група на участниците е от 10 години нагоре.


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.