В момента има 1 посетител в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 134802
С
12
2013

За едно момче, мечтите стават реалност

ПДФПечатЕ-мейл

 

Днес 12.09.2013г. изпратихме К. Нашия малък мъж, вече живее в семейството на приемни родители. След активното ни сътрудничество със социалните работници от ОЗД -Тутракан , Дулово и приемните родители, процеса на напасване протече бързо и успешно. Ние внимателно и деликатно подготвихме детето за своя нов живот. К и приемните родители прекараха заедно неусетно дните си заедно.
Радваме се, че момчето  има свое ново начало, има нова възможност да попълни празните парчета от своя личен пъзел., да получи това което му е липсвало при нас-внимание и обич само за него.  По неговите думи, това  е като сън.
Пожелахме му да бъде все такова умно и будно дете. Обещахме си, че ще поддържаме връзка. К. желае да не забравя своите приятели от ЦНСТ.

Ето така за едно дете, една мечта, се превърна в  реалност!

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.