В момента има 4 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 139574
А
10
2011

Обучение на персонала на ЦНСТ

ПДФПечатЕ-мейл

С оглед иновативността на услугата, новосформирания персонал има нужда от обучение, подкрепа и повишаване на неговата квалификация. Обучението се проведе от външни експерти от ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ТРЕЙС” ЕООД,(ФИЦЕ-България)

На тема „Живот в малка група – нова организация на резиднтни услуги за деца” рамките на 2 обучителни дни по 8 учебни часа на ден.

Обучителния модул цели да промени „казармения”, „ болничния” тип институционална грижа и да подкрепи процеса на създаване на друг тип резидентен престой, основан на концептуалната основа на Малка група.


А
10
2011

Набиране, подбор, мотивация на персонала, за работа в ЦНСТ

ПДФПечатЕ-мейл

Община Главиница обяви процедурата за подбор на персонал за „Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст” в с. Малък Преславец. Свободните позиции бяха обявени в бюро по труда гр. Главиница и гр. Силистра.

На трудов договор, до края на проекта 28.02.2012г. ще са ангажирани екип за работа в ЦНСТ -ръководител, педагог, възпитател, 3 детегледачки, социален работник, ½ Психолог, ½ медицинска сестра. , ½ поддръжка, ½ хигиенист

На граждански договор ще се привличат при необходимост, с оглед нуждите на настаненените деца, допълнително с почасова ангажираност различни специалисти-логопед, специален педагог, рехабилитарор.

 

А
10
2011

Ремонт и обзавеждане на ЦНСТ

ПДФПечатЕ-мейл

По проекта бяха инвестирани средства за ремонт на помещения в отделна масивна, свободна, самостоятелна двуетажна сграда „Здравен дом”, която е построена през 1970г. Намира се в центъра на село Малък Преславец в непосредствена близост до Читалището и Кметството. Социалната услуга ще се предоставя само в жилищната част на 2 етаж, където пространството е насочено към това да създава среда близка до семейната, уют, съобразевана е с потребностите на децата, спазване на интимността на всяко от децата и условия за работа на екипа.

Ремонтните работи се осъществиха в периода януари - февруари 2011 г.

В резултат беше обособен Центъра за настаняване от семеен тип в помещения от 2 апартамента. Ежедневните и битови дейности се осъществяват в с три спални помещения, една дневна стая, склад, офис за екипа на ЦНСТ, трапезария и кухня.и 2 бр. Санитарен възел.

По проекта бяха инвестирани и средства за закупуване на част от обзавеждането и оборудването. Две спални са оборудван със секционен шкаф с бюро и библиотечка.

Дневна- секционен шкаф-1бр.; мека мебел-1бр.; малка маса-1бр.; Кухня-кухненско оборудване-шкафове; маси за хранене-2бр; столове-15бр.; хладилник-1бр.; Трапезария- 2 маси за хранене и 15 стола; Склад-стелаж на 5 нива; Санитарен възел- бойлер-2 бр. Офис- преносим компютър и мултифункционално устройство.

Община Главиница оказва съдействие за дооборудването и дообзавеждането с необходимия инвентар, за да може да се предостави качествена грижа за децата.

Страница 14 от 14
evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.